Vad är entreprenad?

Idag ska vi kika närmare på vad entreprenad är för någonting, det är ett ord vi alla hör titt som tätt men kanske inte reflekterar över betydelsen?

Detta är när ett företag eller en person väljer att anlita ett annat företag eller en annan person för att utföra arbete åt dem i stället för att göra det själv. Det kan vara så enkelt som att låta någon annan ta hand om trädgårdsarbetet eller tvätten och hämta din post när du är på semester, men det kan också handla om mer komplexa uppgifter som att tillverka en produkt. Även om entreprenad kan ha många fördelar för de inblandade finns det också några negativa aspekter som du måste överväga innan du fattar beslutet.

En av de viktigaste fördelarna är att du kan spara pengar och tid genom att lägga ut arbetet på entreprenad. Detta beror på att du i praktiken betalar för den expertis och erfarenhet som ett annat företag eller en annan person bidrar med, så att du inte behöver gå igenom processen att utbilda din egen personal i hur man utför en viss uppgift. Om du dessutom outsourcar en hel affärsfunktion som marknadsföring eller lönetjänster kan detta frigöra tid för andra viktiga uppgifter som behöver ditt fokus och din uppmärksamhet.

Å andra sidan finns det också några potentiella nackdelar att vara medveten om. När du outsourcar arbete till någon annan kan det till exempel ibland leda till att du förlorar kontrollen över vad de gör och hur de gör det. Om något går fel med deras arbete eller om deras metoder inte är optimala för ditt företags behov eller kultur, kanske du inte kan göra något åt det. Dessutom måste du ta hänsyn till ryktet hos det företag som du lägger ut arbete på entreprenad till.

Med bästa hälsningar,

Josefin på Lidingö